Helmer Osslund: Höst vid Torne träsk


Klicka för större bild.

Olja på duk.

 

Helmer OsslundKort om konstnären

Helmer Osslund (1866-1938) var en svensk bildkonstnär född i Tuna. Från födseln hette han Åslund men han ändrade sitt namn till Osslund när han som ung reste till USA för att bli ingenjör. Vid tjugoett års ålder började han måla och var mellan 1889-94 anställd som dekoratör vid Gustavsbergs porslinsfabrik. 1890 bekostade företaget en studieresa till Paris och London. Han började att studera vid Académie Colarossi i Paris våren 1894. Som ende svensk studerade han för Paul Gauguin, vars symbolistiskt samlade syn på färg och form han anammade i landskap, porträtt och modellstudier. Hemkommen till Sverige växte den dynamiskt uttrycksfulla landskapskonst som blivit hans kännemärke fram. Det var dock först 1898 han började måla motiv från den norrländska naturen. Osslund tillbringade flera månader på målarvandringar i de norrländska ödemarkerna. Gauguin hade lärt honom att måla på smörpapper, vilket var billigare och lättare att hantera än vanlig målarduk när han var på vandring. Det berättas att Osslund fäste de tunna smörpappren på insidan av färglådan. Hans expressiva måleri ligger modernismen nära och kom att påverka bland andra Leander Engström. Han var länge förbisedd, det var inte förrän på äldre dagar han började bli uppskattad. Våren 1906 hade Osslund en stor utställning i stadshuset i Gävle. En som omedelbart blev intresserad av Osslunds expressiva konst var läderfabrikanten och sedermera konsuln Emil Matton som då köpte tre målningar. 1907 ställde Osslund på nytt ut i Gävle och nu beställde Emil Matton en svit om fyra målningar, Årstiderna, till sin herrgård. Herrgården revs 1979 men målningarna räddades. Hösten ägs nu av Nationalmuseum och har blivit ett av Osslunds mest kända verk. De övriga tre är i privat ägo.

Kort om originalmålningen
Höst vid Torne träsk (27,5 x 42 cm) målades omkring 1930 på smörpapper som klistrats upp på en pannå av papp. Tavlan såldes för några år sedan av Bukowskis till en okänd köpare.FÖRRA SIDAN | HEM | OM | KONST | KONTAKT | UTSTÄLLNING