Gottfrid Kallstenius: Skärgårdslandskap, Tjust


Klicka för större bild.

Olja på duk.

 

Gottfrid KallsteniusKort om konstnären

Gottfrid Kallstenius föddes 1861 i Västervik. Han påbörjade studier i medicin och humaniora men avbröt dessa efter tre år och började istället utbilda sig till konstnär. Han studerade bland annat på Konstakademien för Edvard Perséus och erhöll 1887 hertigliga medaljen för målningen September och året därpå kungliga medaljen för sin Kyrkogård i sommarsol. Det var många gånger en svår och hård väg för att få smör och bröd på bordet till en växande familj. Under en period var han mer eller mindre anställd av affärsmannen Axel Ax:son Johnson för att föreviga hans imperium. Han började undervisa på Konstakademien i början av 1900-talet och var 1912-34 vice professor. Emedan Kallstenius tidiga måleri präglades av realism övergick han snart till stämningsmåleri och många känner igen hans romantiskt präglade solnedsgångmålningar med solbelysta tallar, klippor och stilla vatten. Kallstenius var också mycket intresserad av måleriets tekniska och teoretiska problem. Han och gav bland annat ut handböckerna Oljemåleriet, färgstoff och bindämnen, 1913 och Handbok i oljemålning, 1915.
Han är representerad på Nationalmuseum i Stockholm, på konstmuseerna i Göteborg och Malmö samt i en rad museisamlingar i Europa, Syd- och Nordamerika. Gottfrid Kallstenius var gift med konstnären Gerda Roosval-Kallstenius. En son, Evald Kallstenius, döpt efter sin farbror, var också konstnär. Somrarna vid Månbacken i Tjust skärgård, nära Källvik var centrala för hans konst. Månbacken blev för familjen Kallstenius vad Sundborn var för Carl Larssons. Men Gottfrid Kallstenius brottades också med den livslånga sorgen efter brodern Evald, som försvann med Björlingexpedition 1892 i ishavets eviga mörker på väg - kanske - mot Ellesmere Land. Makarna Kallstenius lät 1906 uppföra en magnifik villa (Villa Kallstenius) i Nacka, som ritats av arkitekten Gustaf Petterson. Där bodde de livet ut.FÖRRA SIDAN | HEM | OM | KONST | KONTAKT | UTSTÄLLNING