Paul Cézanne: Stilleben med tillbringare och frukt


Klicka för större bild.

Olja på duk.

 

cezanneKort om konstnären

Paul Cézanne, föddes 1839 i Aix-en-Provence i Frankrike. Hans far var en välbärgad bankman, vilket i förlängningen innebar att Cézanne var ekonomiskt oberoende och helhjärtat kunde ägna sig åt sin konst. Som tonåring började han gå i tecknarskola men han utsattes för påtryckningar från sin far som uppmanade honom att läsa juridik. Han studerade i tre år innan han hoppade av för att helt ägna sig åt konsten. Något som hans skolkamrat Emile Zola intensivt uppmanade honom att göra. Zola bodde redan i Paris och nu flyttade även Cézanne dit. Han lärde genom Zola känna flera av de betydande impressionisterna men där impressionisterna främst var intresserade av färgen så experimenterade Cézanne med formen. Han intresserade sig för en förenkling av naturligt förekommande former. Han ville "behandla naturen genom cylindern, sfären och konen", där en trädstam var en cylinder och en frukt en sfär.
Vid den här tiden var Parissalongen fokus för all konst i Frankrike men man såg ner på konst som inte följde traditionerna. Efter allt fler högljudda protester instiftade Napoleon III Salon des refusés, en utställning för dem som inte lyckats blidka Parissalongens konservativa jury. 1863 öppnades den första utställningen för de refuserade med verk av bland andra Manet, Whistler, Courbet, Pisarro och Cézanne. Både kritiker och många besökare förlöjligade och skrattade åt den nya konsten. Cézanne ställde också ut två gånger på de berömda impressionistutställningarna, 1874 och 1877. Men det skulle dröja till 1895 innan Cézanne fick sin första egna utställning i Paris. Året därpå sa han upp bekantskapen med Zola eftersom denne baserat en tragisk romanfigur på honom. 1906 ådrog sig Cézanne en lunginflammation efter att ha kollapsat på ett fält i hällregn. Han hämtade sig aldrig utan dog i sin säng. Samtida beskriver Cézanne som oförskämd, blyg, arg, och ofta deprimerad men eftermälet är gott. Han räknas av många som fadern till den moderna konsten. Gauguin, van Gogh, Braque, Metzinger, Gleizes, Gris, Degas, Renoir, Malevich, Rouault, Klee och Matisse har alla sagt att Cézanne inspirerat deras konstnärsskap. Picasso sa ”Cézanne är min ende mästare … Cézanne var som en far till oss alla.”

Kort om originalmålningen
Stilleben med tillbringare och frukt målades 1894 i Provence. Cézanne var känd för att måla samma streck om och om igen tills han fått det perfekt. Han arbetade så långsamt att det inte var ovanligt att hans frukter hann skrumpna och mögla innan tavlorna var klara.FÖRRA SIDAN | HEM | OM | KONST | KONTAKT | UTSTÄLLNING